Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin platformy Polityka strony Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów RODO jest Fundacja Understanding (KRS0000631738), ul. Jana Tarnowskiego 6/1, 30-528 Kraków. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Understanding zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO, Ustawą oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Pełna polityka

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Aby wziąć udział w szkoleniach online na Platformie należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i potwierdzić jego akceptację.

  1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

  2. Fundacja Understanding może wprowadzić zmiany na Platformie oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Platformy z ważnych powodów, a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Fundacją Understanding na korzystanie z Platformy.

  3. Fundacja Understanding nie ponosi odpowiedzialności za: (a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji na Platformie, uniemożliwiające zapisanie się, (b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w aktywnościach na Platformie, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej na Platformie w szczególności, zaprezentowana wiedza nie zastępuje kontaktu z lekarzem lub odpowiednim specjalistom.

  4. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści na Platformie oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

  5. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie wypowiedzi w celach projektowych i promocyjnych.


Zasady ogólne RODO: 


DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów RODO jest Fundacja Understanding (KRS0000631738), ul. Jana Tarnowskiego 6/1, 30-528 Kraków. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Understanding zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO, Ustawą oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z Platformy https://edu.understanding.pl/

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu to imię, nazwisko, adres email.

Podając swoje dane osobowe wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie od Fundacji Understanding powiadomień email na temat webinarów, szkoleń i innych aktualności dotyczących e-learningu oraz platformy Moodle.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Platformy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów nastąpi później. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kontakt w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi: fundacja@understanding.pl